Kalite
12 Ocak 2022

Kalite Yönetim Sisteminin Amacı:

  • Merkezimizde sağlıkta kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunu, sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak
  • Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarını tanımlamak
  • Kalite yönetim yapılanmasını oluşturmak
  • Kalite iyileştirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak
Kalitenin sürekli iyileştirilmesini sağlanmaktır.