İyi Uygulama Örnekleri
26 Mart 2018

E N G E L L İ   H A S T A  P O L İ K L İ N İ Ğ İ M İ Z

           Merkezimizde engelli hastalarımız için kolay ulaşılır, rahat ve geniş poliklinik odası tanımlanmıştır.Amacımız engelli hastalarımızın tedavilerini hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirerek memnuniyetlerini sağlamaktı

engelli.jpg

Öncelikli kayıt yaptırmaları için engelli bankolarımız ve engelli polikliniğimizin önünde hastalarımız için öncelikli oturma alanları  oluşturulmuştur.

engelli1.jpg
engelli2.jpg
engelli3(1).jpg

    Merkezimiz girişinde bulunan engelli çağrı zili ve danışmaya kadar ulaşan kabartma yüzeyimiz mevcut olup, hastalarımız karşılama ve yönlendirme görevlisi tarafından karşılanarak merkezimizden alacağı tüm hizmetlerde hastamıza görevli personel refakat etmektedir.

       Görme engelli hastalarımız için asansörlerimizde uyarı sistemleri ve danışmada kabartma yüzeyli yerleşke planımız mevcuttur.

S T E R İ L İ Z A S Y O N      B İ R İ M İ M İ Z

Malzeme ve cihazlarımızın dezenfeksiyon, paketlemesinin ve sterilizasyonun yapıldığı  birimimizdir. Sterilizasyon birimimizde bulunan cihaz ve ekipmanlar :

 1. Çift taraflı kayar kapaklı Dezenfektör ve Yıkama cihazı
 2. Ultrasonik Yıkama Cihazı
 3. Çift taraflı kayar kapaklı Otoklav cihazı 300 L.
 4. 4 Adet Buharlı Ünit Başlıkları Otoklavları (DAC)
 5. Flash Otoklav Cihazı
 6. Kesme Cihazı
 7. Paketleme ve Kapatma Cihazı

Merkezi sterilizasyon birimimiz, kirli alan, temiz alan ( paketleme ünitesi ), steril alet çıkış odası ve personel dinlenme odasından oluşmaktadır.

ster.jpgster1.jpg

Aletlerin Kullanım Alanlarından Sterilizasyon Ünitesine Transferi; 
kliniklerde dezenfektan solüsyonda bekletilen kullanılan aletler ağzı kapalı transfer kaplarında toplanarak kirli alet asansörü ile sterilizasyon kirli birimine gelir.

Ön Temizlik ve Dekontaminasyon;
O
rganic artığı ve alçı materyali bulunan küçük el aletleri (frez, kanal eyesi, kavitron ucu, kanal iğnesi, spatula vb) önce dental temizleyici solüsyon kullanılan
ultrasonic yıkama cihazında daha sonra diğer el aletleri ile birlikte dezenfektör yıkama cihazında dekontaminasyon işlemleri tamamlanır. 


Hazırlık ve Bakım Alanına Taşınması, Sayımı - Bakımı ve Kontrolü;
D
ezenfektörden çıkan aletlerden korozyona uğramış ve bozulan aletler ayrılarak bakımları yapılır.

Paketlenmesi ve Steril Edilmesi; 
B
akımı yapılan aletler kliniklerin kullanımı doğrultusunda en az sınıf 4 kimyasal indikator bulunan sterilizasyon poşetlerine konarak buharlı sterilizatörde steril
edilir ve steril alet çıkış odasında muhafaza edilir.

ster10.jpg
ster11.jpgster12.jpg

Kullanım Alanına Transferine Kadar Sterilitenin Korunması ve Depolanması; 
S
teril alet çıkış odasının ortam sıcaklığının 18 – 22 derece, nem oranının ise %35-%60 olması sağlanmaktadır. Steril alet paketleri yerden en az 20 cm, tavandan
en az 15 cm, duvardan ise 5 cm önde konumlandırılan raflarda sterilitesi korunmaktadır.


Steril Aletlerin Kullanım Alanına Transferi; 
S
teril aletler kliniklerin ihtiyacı doğrultusunda alet barkod sisteminden geçirilirek, steril alet çıkış odasındaki temiz alet asansörü ile kliniklere transfer edilir. 

ster16.jpg
ster17.jpgster18.jpg

 • Ekipman Kontrolü Günlük Bakım ve İndikatör Kullanımı;
 • Sterilizasyon biriminde bulunan tüm cihazların günlük bakım ve kontrolleri görevliler tarafından cihaz bakım formu doğrultusunda yapılmaktadır.
 • Buharlı setrilizatör cihazına her gün yüklemeden once  vakum kaçak testi, bowie-dick test uygulanır. Günün ilk çeviriminde biyolojik indikatör, her
 • çevirimde ise kimyasal indicator kullanılır.

ster14.jpgster15.jpg